Normy i przepisy oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

Każdy budynek powinien spełniać szereg wymogów dotyczących bezpieczeństwa, w tym stosownego oświetlenia dróg ewakuacyjnych. Dzięki temu opuszczenie zagrożonego obiektu staje się łatwiejsze i szybsze, co w sposób bezpośredni przekłada się na ochronę zdrowia i życia użytkowników.

Budynki – zarówno mieszkalne, jak i obiekty użytku publicznego – powinny być zaprojektowane w sposób ułatwiający ewakuację. W razie pożaru czy innych okoliczności zagrażających zdrowiu lub życiu użytkowników, wydostanie się z wnętrza powinno przebiegać możliwie najszybciej. Dlatego należy zainstalować stosowne oświetlenie awaryjne, które wskaże kierunek drogi ewakuacyjnej i dostatecznie oświetli jej fragmenty.

Równie ważne jest, aby w oświetlenie awaryjne działało w przypadku zaniku napięcia sieci. Doskonałym przykładem tego typu oprawy może być DOT CS LED, autonomiczny model ze zintegrowanym, energooszczędnym modułem światła LED, występujący z bateriami o czasie pracy awaryjnej 1h, 2h lub 3h. Kiedy dostęp do energii elektrycznej zostanie odcięty, oprawa zapewni dopływ światła przez kolejnych kilka godzin, pozwalając na sprawne opuszczenie obiektu.

Nowoczesne oświetlenie awaryjne

Oświetlenie awaryjne musi nadążać za oferowanymi na rynku rozwiązaniami technologicznymi. W Lena Lighting można zaopatrzyć się w nowoczesne oprawy ze zintegrowanym, energooszczędnym panelem światła LED. Udogodnienie to znacząco obniża koszty eksploatacji. Część zewnętrzna lamp tego typu wykonana jest z wysokiej jakości poliwęglanu, zapewniając produktom niezwykłą trwałość i odporność na bardzo niskie lub bardzo wysokie temperatury. Ma to ogromne znaczenie w sytuacji zagrożenia. Przykładem może być DOT CR LED, lampa podtynkowa, która posiada Certyfikat CNBOP. Rozsył Open Space, który emituje światło z oprawy, dedykowany jest otwartym powierzchniom biurowym o mniejszej wysokości.

Normy prawne dotyczące oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

Reguły dotyczące oświetlenia ewakuacyjnego są bardzo restrykcyjne. Nic dziwnego – w dużej mierze to właśnie odpowiednie doświetlenie drogi ucieczki decyduje o szybkości wydostania się z zagrożonego budynku. Wśród norm prawnych, które muszą spełniać oprawy awaryjne, znalazły się:

PN-EN 1838:2013-11 – wymagania systemów oświetlenia awaryjnego i oświetlenia zapasowego instalowanego w budynkach lub lokalach,

PN-EN 50172:2005 – postanowienia dotyczące oświetlenia dróg ewakuacyjnych oraz znaków bezpieczeństwa oraz minimalne wymagania i parametry tego typu oświetlenia w zależności od wielkości, typu i przeznaczenia budynku,

PN-EN 50171:2007 – dotyczy systemów dołączonych na stałe do zasilaczy o napięciu nieprzekraczającym 1000 V i w takich, w których stosuje się akumulatory jako zapasowe źródło energii,

PN-EN 62034:2012 – dotyczy systemów automatycznego testowania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego zasilanego z akumulatorów,

PN-EN 60598-1:2011 – określono tu wymagania dotyczące opraw oświetleniowych do elektrycznych źródeł światła, które mogą pracować przy napięciu zasilającym nieprzekraczającym 1000 V,

PN-EN 60598-1:2011 – wymagania dotyczące opraw oświetleniowych do oświetlenia zapasowego i awaryjnego,

PN-EN ISO 7010:2012 – barwy i znaki bezpieczeństwa. Zawiera kształt i barwę każdego ze znaków bezpieczeństwa zaprojektowanych zgodnie z normą PN-EN ISO 3864-1 oraz projekty symboli, stworzonych zgodnie z PN ISO 3864-3,

PN-N-01256-5:1998 – zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych, a także przykłady oznakowania dróg ewakuacyjnych,

PN-IEC 60364-4-482:1999 – wymagania uzupełniające dotyczące ewakuacji w przypadku powstania zagrożenia oraz rodzaju magazynowanych materiałów,

PN-HD 60364-5-52:2011 – dokładne typy przewodów elektroenergetycznych, dobór rodzaju i sposób wykonania w zależności od budynku, wpływów zewnętrznych, obciążnalności przewodów i sposobu wykonania ze względu na możliwość wywołania pożaru,

PN-HD 60364-5-56:2013 – instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.


Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.