Współczynnik mocy (cos φ )

Współczynnik mocy – cos φ – jest miarą wykorzystania energii elektrycznej (moc czynna) przez urządzenie względem energii mu dostarczonej (moc pozorna). Jeżeli jakiś element obwodu ma ten współczynnik mniejszy niż jeden, to wtedy zaczynamy mieć do czynienia z energią, która została pobrana, ale niezużyta (mocą bierna), która zamieniana jest na niekorzystne zjawiska, np. przegrzewanie się przewodów, etc. Dla użytkownika domowego współczynnik mocy nie ma znaczenia, gdyż płaci on i tak za energię rzeczywiście wykorzystaną, czyli moc czynną. Ale już odbiorcy przemysłowi muszą zapobiegać powstawaniu mocy biernej lub odpowiednio ją kompensować.

Gdzie:

P – moc czynna, S – moc pozorna (zespolona)


Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.