Klasa efektywności energetycznej

Klasa energetyczna to parametr określający zużycie prądu przez urządzenie zgodnie z unijnymi dyrektywami. Wskazuje on efektywność i oszczędność produktu, dzięki czemu można wybrać urządzenie elektryczne najbardziej odpowiadające potrzebom.

Efektywność energetyczna oświetlenia sztucznego uzależniona jest od wielu czynników określających charakterystykę użytego sprzętu oświetleniowego oraz cechy oświetlanych obiektów. W przypadku oświetlania wnętrz jest to stopień wykorzystania naturalnego światła dziennego, układ wnętrz, kolorystyka i faktura ścian, sufitów i wyposażenia oraz stan czystości pomieszczeń. Na efektywność energetyczną sprzętu oświetleniowego wpływ mają m. in. układy zasilania i systemy optyczne zastosowane w oprawach oświetleniowych. Bardzo ważną rolę odgrywa także efektywność energetyczna zastosowanych źródeł światła.

Etykiety efektywności energetycznej

Pierwszą europejską dyrektywę 92/75/EC dotyczącą etykietowania zużycia energii opublikowano już w 1992 r. Jej implementacja została dokonana za pomocą dyrektyw szczegółowych, dotyczących poszczególnych zastosowań/produktów. Pierwsze etykiety energetyczne wyznaczyły klasy energetyczne urządzeń za pomocą

siedmioklasowej skali literowej i przyporządkowanych jej kolorów. Klasa A i kolor zielony oznaczały najbardziej efektywne urządzenie o bardzo wysokie sprawności, zaś klas G i kolor czerwony to sprzęt najmniej efektywny o najniższej sprawności. Ten prosty system pozwala konsumentom na łatwe i szybkie porównanie wydajności produktów, nawet bez konieczności analizy poszczególnych parametrów. Etykiety dostarczają też dodatkowych informacji rynkowych. Dyrektywa komisji 98/11/WE, dotycząca etykietowania energetycznego domowych lamp oświetleniowych, została opublikowana w 1998 r. Opisany w niej system etykietowania obejmował tylko oświetlenie domowe i wyłączone były z niego niektóre rodzaje lamp reflektorowych i lamp niskonapięciowych. Od roku 1992 wydajność wielu urządzeń polepszyła się i zostało to uwzględnione w nowej dyrektywie 2010/30/UE, która zastąpiła dyrektywę 92/75/ WE, wprowadzając nowe klasy efektywności: A+, A++ oraz A+++.


Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.