Funkcja korytarzowa

Lena Lighting dzialanie funkcji korytarzowej

Funkcja korytarzowa pozwala dostosowywać natężenie oświetlenia w obiektach do zmieniających się warunków. W praktyce automatycznie redukuje strumień świetlny oprawy ze 100% do 10%.

Tryb automatyczny 10 -> 100 (wersja z czujnikiem ruchu RCR Hytronik)
Oprawa świeci nieustannie 10% strumienia świetlnego. Po wykryciu przez czujnik ruchu w zadanym polu detekcji, oprawa rozświetla się do 100% strumienia świetlnego i świeci przez zadany czas. Po upływie zadanego czasu działania oprawa przechodzi w tryb energooszczędny i świeci 10% strumienia świetlnego. Istnieje możliwość podłączenia włącznika ON/OFF, aby wyłączyć całkowicie oprawę.

Tryb manualny 10/100 (wersja bez czujnika ruchu RCR Hytronik)
Oprawa świeci nieustannie 10% strumienia świetlnego. Po przełączeniu włącznika ON/OFF oprawa rozświetla się do 100% strumienia świetlnego. Istnieje możliwość podłączenia włącznika trzy-przyciskowego, aby wyłączyć całkowicie oprawę.


Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.