Audyt oświetlenia

Lena Lighting dwie osoby podczas audytu

Profesjonalnie przeprowadzony audyt oświetlenia stwarza spore możliwości dla wdrożenia rozwiązań, mających na celu sprawdzenie realnych oszczędności z modernizacji aktualnego systemu źródeł światła. Działania te prowadzi się zarówno w przypadku zewnętrznych, jak i wewnętrznych lamp i opraw świetlnych. Zazwyczaj skorzystanie z takiej usługi determinowane jest:

  • chęcią stworzenia i realizacji bardziej energooszczędnych instalacji oświetleniowych,
  • potrzebą dostosowania systemu do rozwiązań umożliwiających lepszy poziom ochrony środowiska,
  • koniecznością modernizacji i kalkulacji opłacalności zmian, które musiałyby zostać potencjalnie wdrożone.

Co składa się na audyt oświetlenia? 

Cały proces rozpoczyna się od przeprowadzenia tzw. wizji lokalnej. Odbywa się ona na terenie obiektu, który zgłosił zapotrzebowanie na dokonanie oceny zmian i zasięgu niezbędnej modernizacji. W trakcie tego etapu wstępnego zespół specjalistów sporządza między innymi wykaz wszystkich opraw świetlnych w poddawanym audytowi obiekcie.

W dalszej kolejności firma przeprowadzająca audyt oświetlenia powinna przystąpić kolejno do:

  • opracowania propozycji zmian, które zagwarantują lepszą energooszczędność i jednocześnie będą w stanie spełnić wymagania oświetleniowe w danym obiekcie,
  • kalkulacji oszczędności energii elektrycznej oraz kosztów zakupu niezbędnych elementów i wdrożenia ich w modernizowanej instalacji,
  • sporządzenia szczegółowego raportu dla klienta, omówienia go i odpowiedniego przedstawienia alternatyw oraz różnic pomiędzy nimi,
  • dostarczenia wybranego przez klienta oświetlenia (jeśli inwestor zdecyduje się na montaż własny),
  • wdrożenia projektu nowego oświetlenia.

Skutkiem przeprowadzenia audytu oświetlenia i wdrożenia modernizacji może być zmniejszenie poboru energii elektrycznej o minimum 30%. Finalna wartość korzyści związanych z usprawnieniem instalacji oświetleniowej uzależniona jest oczywiście od indywidualnych parametrów tego typu inwestycji.


Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.