Oświetlenie a Human-Centered Design

Dzisiejszy system pracy ma charakter zadaniowy. Nowoczesne oświetlenie oraz przestrzeń, w której wykonujemy obowiązki zawodowe, powinny odpowiadać na nasze potrzeby i motywować do działania.

Oczekiwania pracowników zmieniają się – są momenty, kiedy potrzebę stanowi pełne skupienie oraz zastrzyk energii, ale nierzadko też niezbędnym jest spokój czy inspiracja.

Idea Human Centered Design to właśnie wyciągnięcie ręki ku użytkownikom zgodnie z zasadą, wedle której to wnętrza mają się dostosować do ludzi, a nie na odwrót.

Kluczowym czynnikiem jest tutaj oświetlenie biurowe, którego barwa, natężenie i ilość powinny być zgodne z właściwościami naturalnego światła będącego optymalnym oświetleniem dla ludzkiego wzroku.

Skąd się wzięła idea Human Centered Design?

Koncepcja Human Centered Design w centrum stawia człowieka, jego potrzeby, oczekiwania, możliwości, obawy i ograniczenia.
Twórcą teorii jest Donald Norman, który w latach 80. skonceptualizował proces, oddający użytkownikowi rezultat końcowy projektu, który ma mu bezproblemowo służyć.

Z Human Centered Design zrodził się projekt Human Centric Lighting (HCL), zapoczątkowany w latach 2013-2016 przez Komisję Europejską, miał na celu poszerzyć wiedzę z zakresu obejmującego nowoczesne oświetlenie oraz wspierać praktyki kładące nacisk na rozwój technologii z tego obszaru. Wnioski płynące z opracowań tych działań określają wpływ, jaki wywiera oświetlenie biura na samopoczucie i wydajność pracowników. Dotychczasowe normy regulowały tylko poziom natężenia światła, olśnienie czy oddawanie barw – w żaden sposób wprost nie nawiązywały do komfortu pracy osób zatrudnionych, tylko pośrednio mówiły o wpływie złych parametrów świetlnych na stan zdrowia.

Podstawową rekomendacją projektu jest to, aby oświetlenie biurowe było zoptymalizowane pod kątem rytmu dobowego. Światło dzienne reguluje nasz zegar biologiczny, pobudza naszą aktywność lub skłania do odpoczynku. Dzieje się tak dlatego, że porusza ono receptory znajdujące się na siatkówce oka, które dają sygnał naszemu organizmowi o porze dnia. Wraz z ruchem słońca zmienia się również temperatura barwowa światła, jego kąt padania, natężenie oraz ilość.

Lena Lighting grafika przedstawiajaca cykl dobowy czlowieka

Optymalne oświetlenie w miejscu pracy czy odpoczynku

Dziś dużą część swojego czasu spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych, do których dostęp naturalnego światła jest ograniczony. Optymalne nowoczesne oświetlenie architektoniczne i biurowe zapewniające komfortowe warunki pracy oraz odpoczynku powinno być jak najbardziej zbliżone do światła dziennego, a zatem zmienne. Dzisiejsza technologia pozwala na dostosowanie koncepcji oświetlenia do danej chwili i stworzenia płynnych warunków świetlnych.

HCL ma zapewnić nie tylko natężenie odpowiednio dobrane do aktualnej funkcji pomieszczenia czy wykonywanych przez pracownika zadań, ale również regulować temperaturę barwową, która przez niebieską wiązkę światła ma pobudzać, a w nocy przez jej redukcję, działać relaksująco. System może okazać się pomocny we wspieraniu osób pracujących w trybie trzyzmianowym lub często zmieniających strefy czasowe.

Lena Lighting zmiana oświetlenia w ciągu dnia

HCL a kwestie prawne

Badania nad HCL wykazały, że osoby korzystające z systemu czuły, że: pracują o 18% wydajniej, a także są pełni energii (71% ankietowanych), szczęśliwsi (78%) i zdrowsi (78%).

Dla samych pracodawców korzyści płyną:

  • ze zwiększania produktywności,
  • mniejszej ilości błędów
  • czy wypadków przy pracy,
  • a co najważniejsze polepszenia samopoczucia i komfortu pracowników.

Na przeszkodzie do wprowadzenia HCL stoi brak norm prawnych, które regulowałyby wdrożenie systemu do biur, zakładów pracy czy magazynów oraz brak powszechnej wiedzy na temat korzyści płynących z jego zastosowania. Lighting Europe postawiło sobie za cel, aby do 2025 roku wpłynąć na podmioty stanowiące o przepisach, aby uwzględniły kwestie Human Centric Lighting.

Lena Lighting w trosce o swoich pracowników

Idea Human-Centered Design przyświecała również projektowi nowych biur, jakie aranżował uznany producent oświetlenia Lena Lighting. Potrzeby pracowników związane z komfortem pracy były najważniejszym kryterium przy urządzaniu wnętrz. Za poprawą samopoczucia oraz kreatywną atmosferą stoi stonowana kolorystyka, niepowtarzalny design, naturalna roślinność oraz oczywiście, najlepszej jakości oświetlenie.


Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.