Parametry LxBy

Diody LED są aktualnie najwydajniejszym źródłem światła – cechuje je niski pobór energii, duża trwałość czy brak podatności na skoki napięcia. Jednak w naturalny sposób, pod wpływem użytkowania ich natężenie zmniejsza się. Żywotność ledów określana jest za pomocą parametrów LxBy, które szacunkowo określają, w jakim czasie wygasną oprawy oraz jak duży margines błędu wpisany jest w ich działanie. Jak w takim razie należy interpretować te parametry?

Lena Lighting produkcja ledow

System mierzenia okresu „starzenia się” ledów powstał z inicjatywy IES (Stowarzyszenia Techniki Oświetleniowej) w 2011 roku. Zawiera on sposoby zbierania parametrów ich eksploatacji wraz z warunkami pracy, ilości próbek oraz metod pomiarów, a także zestawienia pomocniczych danych wraz z wzorami, analizą statystyk oraz samą metodą liczenia. To dogłębne badanie doprowadziło do powstania parametrów LxBy, pozwalających scharakteryzować żywotność technologii LED. Normy tej żywotności określa europejska norma PN EN 62717:2017.

Lx – jasność wartości początkowej

Parametr L określa minimalną wartość strumienia świetlnego, która będzie utrzymywać się przez konkretny czas użytkowania. Przykład L80B10 mówi nam, że po wskazanym czasie LED osiągnie 80% swojej jasności początkowej. Lampa ta nadaje się do wymiany, kiedy natężenie strumienia świetlnego spadnie do tej wartości.

By – prawdopodobieństwo wystąpienia błędów

Wartość B jest niezmienna, oznacza możliwość wystąpienia błędu parametrycznego, czyli niespełnienia określonej wartości natężenia świetlnego po upływie danego czasu. Przy L80B10 10% diod LED będzie miało jasność mniejszą niż 80% wartości początkowej. Współczynnik B może sięgać nawet 50%, daje on wówczas dłuższy czas życia ledom, ale jednocześnie zwiększa dopuszczalną degradację ich jasności.

Przy zapisie 50 000h L80B10, przez 50 000 godzin strumień świetlny emitowany przez 90% diod LED nie spadnie poniżej 80% deklarowanej początkowej wartości.


Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.