od Nr 11/2018 do Nr 20/2018

Nr 18/2018 29.10.2018 r. Informacja poufna na temat wybranych danych finansowych Spółki za trzeci kwartał 2018r.

Zarząd Spółki w załączeniu prezentuje szacowane wybrane dane finansowe Spółki za 3 kwartał 2018r. Załączone informacje spełniają wg Zarządu przesłanki z art 17 ust.1 MAR jako określone w sposób precyzyjny informacje mające charakter cenotwórczy.

Informacja poufna art 17 ust 1 MAR

Nr 17/2018 19.09.2018 r. Korekta danych zawartych w raporcie dotyczącym nabycia akcji Spółki przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą funkcje zarządcze

Spółka Lena Lighting S.A. przekazuje do publicznej wiadomości otrzymaną w dniu 19.09.2018r. korektę powiadomienia od p. Rolanda Schrödter -osoby powiązanej z osobą pełniącą funkcje zarządcze w Spółce, p.Joanną Rybak-Schrödter w zakresie doprecyzowania w powiadomieniu informacji dotyczącej danych osoby powiązanej. Dane te zostały przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym numer 15/2018.

Nr 16/2018 18.09.2018 r. Korekty danych zawartych w rapotrach dotyczących nabycia akcji Spółki przez osoby pełniące funkcje zarządcze

Spółka Lena Lighting S.A. przekazuje do publicznej wiadomości otrzymane w dniu 18.09.2018r. od osób pełniących funkcje zarządcze w Spółce tj p. Włodzimierza Lesińskiego -Prezesa Zarządu i p. Cezarego Tomasza Filipińskiego Członka Zarządu, korekty powiadomień w zakresie doprecyzowania informacji dotyczącej wolumenu i ceny nabycia walorów w poszczególnych dniach.  Dane te zostały przekazane do publicznej wiadomości raportami bieżącymi o numerach 11/2018; 12/2018; 13/2018; 14/2018.

Nr 15/2018 14.09.2018 r. Powiadomienie o transakcji nabycia akcji przez osobę blisko powiązaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

Spółka Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wlkp. informuje, że w dniu 14.09.2018r. otrzymała powiadomienia od Pana Rolanda Schrödter, osoby blisko powiązanej z osobą pełniącą funkcje zarządcze w Spółce - Panią Joanną Rybak- Schrödter (Dyrektorem Finansowym) o nabyciu akcji w trybie art. 19 MAR.  Spółka w załączeniu przekazuje treść powiadomień.

Nr 14/2018 13.09.2018 r. Powiadomienie o transakcji nabycia akcji przez Prezesa Zarządu Spółki- art 19 MAR

Spółka Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wlkp. informuje, że w dniu 13.09.2018r. otrzymała powiadomienie od osoby pełniącej funkcje zarządcze w Spółce - Pana Włodzimierza Lesińskiego - Prezesa Zarządu Spółki o nabyciu akcji w trybie art. 19 MAR. Spółka w załączeniu przekazuje treść powiadomienia.

Nr 13/2018 12.09.2018 r. Powiadomienie o transakcji nabycia akcji przez Prezesa Zarządu Spółki- art 19 MAR

Spółka Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wlkp. informuje, że w dniu 12.09.2018r. otrzymała powiadomienie od osoby pełniącej funkcje zarządcze w Spółce - Pana Włodzimierza Lesińskiego - Prezesa Zarządu Spółki o nabyciu akcji w trybie art. 19 MAR. Spółka w załączeniu przekazuje treść powiadomienia.

Nr 12/2018 12.09.2018 r. Powiadomienie o transakcji nabycia akcji przez Członka Zarządu Spółki - art 19 MAR

Spółka Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wlkp. informuje, że w dniu 12.09.2018r. otrzymała powiadomienie od osoby pełniącej funkcje zarządcze w Spółce - Pana Cezarego Tomasza Filipińskiego - Członka Zarządu Spółki o nabyciu akcji w trybie art. 19 MAR. Spółka w załączeniu przekazuje treść powiadomienia.

Nr 11/2018 11.09.2018 r. Powiadomienie o transakcji nabycia akcji przez Prezesa Zarządu Spółki - art 19 MAR

Spółka Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wlkp. informuje, że w dniu 11.09.2018r. otrzymała powiadomienie od osoby pełniącej funkcje zarządcze w Spółce - Pana Włodzimierza Lesińskiego - Prezesa Zarządu Spółki o nabyciu akcji w trybie art. 19 MAR. Spółka w załączeniu przekazuje treść powiadomienia.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.