Kiedy jest wymagane oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne?

Oświetlenie awaryjne jest jedną z priorytetowych rzeczy w budynkach użyteczności publicznej. Służy ono do podtrzymywania źródeł światła w trakcie braku zasilania w podstawowym obiegu sieci elektrycznej. Umożliwia szybką ewakuację z miejsca, w którym doszło do zdarzenia. W dzisiejszych czasach jest to wymagany standard, określony z góry ustalonymi normami.

Przepisy dotyczące oświetlenia awaryjnego określa norma PN-EN 1838, która precyzuje oświetlenie ewakuacyjne oraz oświetlenie zapasowe, jako części składowe oświetlenia awaryjnego.

Ewakuacyjne ma oświetlać drogę dla bezpiecznego i szybkiego wyjścia z budynku w przypadku awarii podstawowego oświetlenia.

Zapasowe ma zwiększyć bezpieczeństwo w przypadku szkodliwej sytuacji oraz ma umożliwić sprawne zakończenie niezbędnych działań.

Ze względu na niższe wymagania techniczne, oświetlenie zapasowe nie może jednak zostać zastąpione przez pozostałe części instalacji. Źródła światła powinny pochodzić z dwóch niezależnych strumieni energii. Mają być pomocne w przypadku nagłych napięć sieci elektrycznej, które stanowiłyby zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka, a także tworzyłyby niebezpieczeństwo dla środowiska naturalnego oraz dobra materialnego.

Lena Lighting doktor z pielegniarka na korytarzu

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinno podlegać oświetlenie awaryjne w budynkach oraz jego rozmieszczenie, wyposażone muszą być w dodatkowe źródła światła:

  • sale widowiskowe m.in.: kina, teatry, filharmonie;
  • sale konferencyjne, lokale rozrywkowe, sale sportowe przeznaczone dla ponad 200 osób;
  • sale wystawiennicze w muzeach;
  • pomieszczenia o powierzchni 1000 m2 oświetlone wyłącznie światłem sztucznym;
  • pomieszczenia o powierzchni powyżej dwóch 2000 m2 w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego oraz budynkach produkcyjnych i magazynowych;
  • na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym;
  • w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do użytku osób o ograniczonej zdolności poruszania się;
  • w budynkach, namiotach tymczasowych, jeżeli są przeznaczone na cele widowiskowe lub inne zgromadzenia ludzi.

Producent oświetlenia Lena Lighting oferuje wysokiej klasy lampy oświetlenia awaryjnego. Dzięki zastosowaniu technologii LED są one zarówno wydajne, jak i energooszczędne.

Oświetlenie awaryjne od Lena Lighting posiada panel światła LED, który obniża koszty eksploatacji. Główna część lampy zbudowana jest z wysokiej jakości poliwęglanu, który zapewnia produktowi długą trwałość. Zastosowanie produktów od Lena Lighting gwarantuje prawidłowo oświetlone ciągi komunikacyjne, pozwalające na bezpieczne ewakuowanie ludzi, z miejsca, w którym doszło do zagrożenia.


Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.