Moc bierna

Przyczyną wysokich rachunków za energię elektryczną może być mało efektywne oświetlenie. Zastąpienie tradycyjnych źródeł światła technologią LED zniweluje koszty eksploatacyjne i przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego. Warto przyjrzeć się również ilości mocy biernej generowanej przez urządzenia – to ona może mieć wpływ na uszczuplenie budżetu.

Czym jest moc bierna?

Większość z odbiorników pobiera z sieci energię czynną oraz bierną. W watach określana jest moc czynna zamieniana na pracę użyteczną i ciepło strat. Moc bierna (indukcyjna lub pojemnościowa), pulsująca pomiędzy źródłem energii a odbiornikiem, wyrażana jest w varach. Modyfikowany przebieg prądu oraz napięcia skutkuje zjawiskiem wyprzedzania lub opóźnienia i określany jest współczynnikiem tgφ, czyli stosunkiem mocy biernej do mocy czynnej.

Skąd się biorą dodatkowe koszty za energię?

Nadmiar mocy biernej optymalizowany jest przez dystrybutorów energii elektrycznej, którzy regulują poziom napięć przez baterie kondensatorów czy transformatory przesyłowe. Jednak każde z przedsiębiorstw podłącza do sieci urządzenia, generujące moc bierną o różnej wartości.

Na rachunku bardzo często możemy zobaczyć koszt za wprowadzenie do sieci energii biernej. Ma to miejsce, gdy przekroczymy limit tgφ ustalony z dystrybutorem. Naliczanie opłat za moc indukcyjną zaczyna się, gdy wartość ta wyniesie 0,4. W przypadku mocy pojemnościowej, za każdy var wprowadzony do sieci.

Jak ograniczyć wydatki?

Dzięki analizie kosztów możemy stwierdzić, ile nadwyżki mocy biernej generujemy. Pomocne jest również podłączenie analizatora jakości energii do urządzenia lub rozdzielni głównej.

Najpopularniejszym sposobem kompensacji, po zidentyfikowaniu jej źródła oraz dobraniu odpowiedniego rozwiązania, jest zastosowanie baterii kondensatorów lub dławików. Układ ten zwraca się najczęściej w okresie 6-24 miesięcy. Jeżeli koszty związane z energią bierną wynoszą powyżej 150 zł za miesiąc warto wziąć pod uwagę instalację kompensacji.

Dzięki temu można:

  • obniżyć rachunki za energię elektryczną;
  • zmniejszyć pobór energii biernej;
  • ustabilizować pracę całej sieci elektroenergetycznej.

Modernizacja oświetlenia

Tradycyjne oprawy oświetleniowe generują do sieci moc bierną indukcyjną. W przypadku technologii LED, wprowadzają moc bierną pojemnościową. W takim przypadku, przy modernizacji oświetlenia może dojść do zjawiska przekompensowania, a co za tym idzie wzrostu kosztów za nadmierną ilością mocy biernej. Wymiana oświetlenia na LED to pierwszy krok do jej zbilansowania, wymaga jednak montażu lub modyfikacji kompensatorów.

Kiedy rachunki za energię elektryczną z systemem LED spadną nawet o 70% oraz zwiększą komfort i warunki pracy, pamiętajmy, że mimo to wymagają przeprowadzenia audytu, tak aby móc spersonalizować kompensację mocy biernej i zoptymalizować działania sieci


Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.